DutchCulture Turkey Desk | Tuesday Multimedia

400 jaar diplomatieke en culturele betrekkingen

Het project culturalexchange-tr.nl van SICA bestaat uit een digitale, Engelstalige mapping van de Turkse en Nederlandse culturele sector. Daarnaast is een besloten platform gerealiseerd voor de praktische begeleiding van 400 jaar Turks-Nederlandse diplomatieke betrekkingen in 2012. Opdrachtgever is SICA / Dutch Culture.

1612 – 2012

In 2012 staan Nederland en Turkije stil bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen. In 1612 werd Cornelis Haga in Constantinopel benoemd als eerste ambassadeur van de toenmalige Republiek der Nederlanden aan het Osmaanse hof. De viering in 2012 krijgt, in Nederland en in Turkije, gestalte door de inspanningen van zowel de overheid als culturele en maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert de regie over de viering.

SICA en Turkije Instituut

SICA (Stichting Internationale Culturele Activiteiten) is namens het ministerie het aanspreekpunt voor culturele instellingen, podia en kunstenaars. Het Turkije Instituut coördineert in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken de maatschappelijke initiatieven, in brede zin. SICA en het Turkije Instituut inventariseren plannen, adviseren organisaties en brengen waar mogelijk en relevant verschillende projecten en instellingen met elkaar in contact.

Platform NLTR400

Op uitnodiging van het Turkije Instituut kan iedereen in Nederland die plannen ontwikkelt voor 2012, een profiel aanmaken op het Platform NLTR400. Het platform is een besloten omgeving, dat wil zeggen dat de inhoud alleen toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers. Doel van het platform is om de onderlinge communicatie en samenwerking tussen verschillende deelnemers aan NLTR400 te faciliteren. Op het platform zijn alle aangemelde projecten, organisaties en contactpersonen in te zien. Via het platform kunnen gebruikers met behulp van sleutelwoorden zoeken in de beschikbare gegevens. Het platform maakt technisch deel uit van culturalexchange-tr.nl van SICA, de digitale, Engelstalige mapping van de Turkse en Nederlandse culturele sector.

Kernwoorden: Turkije, cultural exchange, nltr400, culturalmapping, cultuur