Tuesday streeft naar een evenwicht tussen economische-, sociale- en milieubelangen. We kijken daarbij niet alleen naar de winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst.

Tuesday investeert in duurzaamheid: zonnestroom-installatie met 22 panelen
Tuesday investeert in duurzaamheid: zonnestroom-installatie met 22 panelen

CO2-voetafdruk
De CO2-voetafdruk van de Tuesday bedrijfsvoering (niveau 2021) is ca. 8,8 ton CO2-equivalenten. De volledige voetafdruk wordt gecompenseerd middels speciaal door Climate Neutral Group geselecteerde duurzame energieprojecten (Gold Standard cooking stove projecten). Tuesday certificaat nummer: 89906.

Zonnepanelen, warmtepomp, winddelen

Tuesday beschikt sinds 2014 over een krachtige eigen PV-installatie van 24 panelen voor opwekking van zonnestroom. De installatie is in mei 2021 uitgebreid met 8 nieuwe hoogrendements fotovoltaïsche modules.
Sinds 2016 beschikt Tuesday over een hybride Elga warmtepomp die een sterke besparing op het gasverbruik betekent. Daarnaast zijn we met meerdere winddelen deelnemer in de Windcentrale. Tuesday wekt zo 92 % van het totale stroomverbruik zelf op met groene energie. Tot slot nemen we deel in de Noordzee windparken Belwind 1 en Nortwind voor de kust van Zeebrugge.

Duurzaam bankieren

Tuesday bankiert bij SNS Bank, door de Bankwijzer aangewezen als een van de beste op duurzaam vlak. De Bankwijzer kijkt bij de beoordeling naar een aantal deelgebieden: Arbeidsrechten, Belastingen, Corruptie, Dierenwelzijn, Gendergelijkheid, Gezondheid, Klimaatverandering, Mensenrechten, Maakindustrie, Mijnbouw, Natuur, Olie en Gas, Transparantie, Wapens en Woningbouw en Vastgoed. Op al deze aspecten scoort SNS Bank ver boven gemiddeld.

Op weg naar klimaatneutraal

Tuesday werkt toe naar volledig klimaatneutraal ondernemen. Het interne energiegebruik is CO2 -neutraal door eigen opwekking van zonnestroom aangevuld met groene stroom en 'groen' gas. De gemiddelde energie efficiëntie (PUE) van het door ons gebruikte datacenter is 1,6. Het datacenter maakt gebruik van zgn. Dynamic Free Cooling. Het stroomverbruik en koeling van onze eigen servers in de cloud en onder andere het woonwerkverkeer van medewerkers compenseren we middels klimaatprojecten van o.a. de Climate Neutral Group. De inkoop gebeurt waar mogelijk milieubewust (en sociaal) door de aanschaf van biologische, fairtrade en milieuvriendelijke (milieukeur) producten.

Deelnemer Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie

Tuesday is deelnemer aan de Klimaatalliantie

Tuesday is deelnemer geworden van de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie. De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie helpt bedrijven en instellingen om zich te committeren aan de klimaatdoelen. Minder verbruik van bijvoorbeeld steenkool, aardgas en diesel leidt tot minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Door te gaan voor 40% besparing op dit fossiel energieverbruik in 5 jaar tijd worden ondernemers kosteloos vooruit geholpen. Zie voor meer informatie over de alliantie: https://www.alliantieklimaatactie.nl

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 29 december 2023.