De zorgsector is een van de meest dynamische sectoren in Nederland. Het is een sector die voortdurend in beweging is en de vraag naar gekwalificeerd personeel is blijvend hoog. Het vinden van de juiste kandidaten voor openstaande vacatures is dan ook een uitdaging. Traditioneel wordt er bij het werven en selecteren van kandidaten vooral gekeken naar diploma’s. Maar is dit wel de beste manier om de juiste kandidaten te vinden?

Voor werkgeversorganisatie Utrechtzorg ontwikkelt Tuesday een online skills-based matching platform. Het platform ondersteunt werkgevers in midden Nederland bij het verbeteren van het wervingsproces. Voor kandidaten biedt het de kans om te zien of hun skillset aansluit bij een vacature of juist kansen biedt elders in de zorg.

Skills based werven

Van traditioneel werven naar matchen op skills

Uit onderzoek blijkt dat matching op basis van skills een zeer krachtige manier is om de juiste kandidaten te vinden. Door te denken in skills in plaats van ‘traditionele’ criteria, zoals werkervaring en opleiding, kunnen meer en andere kandidaten worden gevonden voor een vacature. Skills zijn de kennis, vaardigheden en eigenschappen waarmee individuen hun taken en rollen in het werk succesvol kunnen uitvoeren. Skills worden dus niet alleen opgedaan door middel van een diploma. Er zijn veel andere manieren om vaardigheden te ontwikkelen, zoals werkervaring, vrijwilligerswerk, stages, etc.. Skills draagt zo ook bij aan het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Het matchen op basis van skills is niet alleen inzetbaar voor het werven van nieuwe medewerkers, maar kan ook van belang zijn voor het behoud van bestaande medewerkers. Skills based matching leidt tot meer tevreden medewerkers, beter benutten van intern talent en zo bijdragen aan een lager verloop.

Het mooie aan skills is dat iedereen ze heeft!

Toine Ooms, CEO Tuesday

Vacatures blijven onverminderd belangrijk

Het werven met vacatures blijft belangrijk. Vacatures zijn vaak de eerste stap in het wervingsproces en spelen een belangrijke rol bij het aantrekken van de juiste kandidaten. Door de vacaturetekst te richten op de benodigde skills in plaats van alleen op diploma’s, kan de organisatie een bredere pool van kandidaten bereiken en de juiste persoon voor de job vinden. Het door Tuesday ontwikkelde skills-platform is dan ook een aanvulling op het eerder voor Utrechtzorg ontwikkelde succesvolle loopbaanplatform Jouwzorgbaan. De skills-scan voor kandidaten wordt daarnaast ook ingezet als HR-instrument in de Ik Zorg Shop – het fysieke ontmoetingspunt voor geïnteresseerden in werken in Zorg en Welzijn.

De toekomst van skills based matchen

In de toekomst zal het belang van skills alleen maar toenemen. Het is daarom belangrijk dat organisaties zich hierop voorbereiden en hun wervings- en selectieproces aanpassen. Het is daarbij van belang om skills te objectiveren in een uniforme skills-taal, zodat voor iedereen duidelijk is welke skills vereist zijn voor banen die op de arbeidsmarkt worden aangeboden. Het door Tuesday ontwikkelde platform sluit dan ook aan bij de Europese ESCO-norm en sorteert voor op het aansluiten op CompetentNL, de landelijke standaard voor het beschrijven van skills die in 2025 beschikbaar komt.

Meer weten?

WIl je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het Tuesday skills-platform? Stuur dan een e-mail naar info@tuesday.nl of neem contact op via 073 – 624 00 50.