5 januari 2016

In opdracht van Cultuurconnectie ontwikkelde Tuesday een volledig nieuwe landelijke website voor de Volksuniversiteiten in Nederland. Op de nieuwe website worden alle volksuniversiteiten getoond die Nederland rijk is samen met hun cursusaanbod. De website wordt de komende tijd gevuld en genereert veel verkeer van potentiële cursisten, waardoor deze gemakkelijk naar de juiste volksuniversiteit doorgeleid kunnen worden.

Responsive overkoepelende site, klaar voor de toekomst
De Volksuniversiteiten kunnen hun gegevens en cursussen eenvoudig uploaden en beheren in een afgeschermd gedeelte van de website. Naast de realisatie van de responsive website adviseerde Tuesday bij de indeling van de disciplines en subdisicplines zodat er één landelijk en volledig dekkend overzicht van aanbod is ontstaan. In de toekomst wordt de site mogelijk uitgebreid met directe inschrijvingen via de website.

Meer dan 100 jaar klassikaal onderwijs
Het fenomeen "Volksuniversiteit" stamt uit het einde van de 19e-eeuw in Engeland. Een kleine groep wetenschappers maakte zich zorgen over de 'verborgen tweedeling in de maatschappij': een kleine groep wetenschappelijk geschoolden enerzijds en anderzijds 'het volk', de grote groep van onwetenden. Kennis en ervaring opgedaan binnen de universiteiten moesten ten dienste komen van de hele maatschappij. De eerste Volksuniversiteit werd in Amsterdam in 1913 opgericht door Prof. dr. S.R. Steinmetz.

Bijna 100 jaar later bestaan er ongeveer 100 Volksuniversiteiten in Nederland waarvan er 85 aangesloten zijn bij Cultuurconnectie (voorheen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten). In totaal bereiken deze Volksuniversiteiten jaarlijks circa 180.000 cursisten. Met name op taalcursussen ontvangen Volksuniversiteiten veel inschrijvingen. Daarnaast kan men bij de meeste Volksuniversiteiten terecht voor cursussen zoals Bewegen en Welzijn of Kunst, Cultuur en Geschiedenis, tot Doe het zelf en Wetenschap & Techniek.

De nieuwe responsive website creëert een grotere vindbaarheid voor de volksuniversiteiten en tevens een versterking van het merk. Ga naar de website: volksuniversiteit.nl