27 oktober 2014

Met de internationale manifestatie Jheronimus Bosch 500 herdenken Nederland, de stad ’s-Hertogenbosch, inwoners en gasten in 2016 het vijfhonderdste sterfjaar van een van de grote Nederlandse meesters: Jheronimus Bosch (ca. 1450 – 1516).
De meertalige website is een van de belangrijke communicatieve pijlers van de manifestatie.
Tuesday is sinds de start van de manifestatie als internetpartner bij het project betrokken. In nauwe samenwerking met de ontwerpers van Studio Kluif realiseerde Tuesday de doorontwikkeling naar een responsive website. Belangrijk onderdeel van de nieuwe website zijn vanzelfsprekend pers, internationaal toerisme (trade) en de uitgebreide meertalige agenda. De website wordt najaar 2014 gepubliceerd.

Op 27 oktober organiseerde Tuesday een workshop voor het content-team van Bosch500.
De persoonlijke begeleiding tijdens de inhouse trainingen van Tuesday vergroot het effect.

De geheel vernieuwde website van Bosch500 wordt half januari 2015 gepubliceerd.