29 januari 2015

De inschrijving voor de Gouden Piramide 2015 is gestart. Dit jaar is het thema 'gebiedsontwikkeling'. De inschrijving sluit op vrijdag 13 maart. Op 21 november reikt de minister de Gouden Piramide 2015 uit. De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK.

Website en makkelijk online inschrijvingsformulier
Tuesday verzorgt al sinds 2006 de website van deze prestigieuze Rijksprijs. De site is in de loop van de tijd responsive gemaakt en uitgebreid met een gebruiksvriendelijk online inschrijfformulier. Ook bij de jurering spelen de online inschrijvingen in eerste instantie een belangrijke rol. Met de door Tuesday ontwikkelde tools besparen de ministeries geld en is het proces efficiënter en transparanter gemaakt.

Kennisbank
In 2015 wordt de website uitgebreid met een Kennisbank op het gebied van opdrachtgeverschap in architectuur en stedenbouw.

De website en inschrijf-applicatie zijn volledig gerealiseerd in het door Tuesday ontwikkelde spanz cms.

Bekijk de website
goudenpiramide.nl