13 januari 2015

Tuesday streeft naar een evenwicht tussen economische-, sociale- en milieubelangen. We kijken daarbij niet alleen naar de winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst.

Klimaatneutraal
Tuesday werkt daarom klimaatneutraal (CNG certificaat nummer 40371). Het interne energiegebruik is CO2-neutraal door eigen opwekking van zonnestroom aangevuld met groene stroom en 'groen' gas. De bedrijfsvoering (overig energieverbruik, autorijden, vliegen, openbaar vervoer, vrachtvervoer, papier en overige emissies) wordt gecompenseerd door investering in duurzame energieprojecten van de Climate Neutral Group.

Groene hosting
Tuesday ondersteunt het streven naar een duurzaam wereldwijd web. Hoe meer particulieren en bedrijven zich bij de beweging voor een duurzaam internet scharen, des te groter de positieve invloed op het milieu zal zijn. Door de volledige compensatie van het stroomverbruik en de bedrijfsvoering mogen we onze hosting met recht groene hosting noemen.

Zie ook
Tuesday gaat voor duurzaam