31 maart 2015

Kunst en Cultuur op School (KCOS) is dé plek voor expertise en onafhankelijke bemiddeling op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de Haarlemmermeer. De projectleiders van Kunst en Cultuur op School ondersteunen en adviseren de gemeente, scholen en aanbieders op het gebied van beleidsvorming en ontwikkelingen op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Met Kunst en Cultuur op School worden 22.000 leerlingen op 75 scholen bereikt door meer dan 100 aanbieders.

Website
De door Tuesday ontwikkelde website staat centraal in de communicatie van KCOS. Via de website verlopen subsidieaanvragen van de scholen aan de gemeente, presenteren aanbieders zich en blijven scholen en schoolbesturen op de hoogte van ontwikkelingen en nieuws op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de Haarlemmermeer en daarbuiten.

Gerichte communicatie met banners en campagnemateriaal
Naast de website ontwikkelt Tuesday banners en campagnemateriaal voor KCOS. Tuesday zorgt voor een soepele implementatie en uitrol van alle communicatiemiddelen en -uitingen. Dat doen we samen met onze full service partners.

Kernwoorden
Visuele identiteit, Printcampagne, Cultuureducatie