Op 1 januari 2011 fuseerden Woonstichting Leyakkers en Woonstichting Stromenland. Woonstichting Leystromen is de naam van de nieuwe corporatie. De fusie levert niet alleen een organisatie op die zich nog beter kon richten op de wensen en behoefte van haar klanten, maar ook een financieel sterke organisatie met investeringskracht.

In de aanloop naar de fusie realiseerde Tuesday de aankondiging van de nieuwe organisatie. De aankondiging bestond naast de eerder door Tuesday ontworpen en beheerde website van Woonstichting Stromenland.

Website Leystromen
Website Leystromen
Website Leystromen
Website Leystromen