The Perfect Picture
The Perfect Picture
The Perfect Picture
The Perfect Picture
The Perfect Picture
The Perfect Picture
The Perfect Picture
The Perfect Picture

In opdracht van fotograaf Theo Bos (1959), realiseerde Tuesday het omvangrijke en interactieve fotodocument The Perfect Picture. Een zeer uitgebreid fotografisch experiment voor de gemeente Utrecht op cd-rom over het verleden, heden en toekomst van het, vóór die tijd niet voor publiek toegankelijke, Kromhoutkazerneterrein in Utrecht. Het programma biedt een virtuele toegang tot het voormalige defensie-terrein en put daarbij uit een omvangrijk historisch foto-archief. Theo Bos legt een imaginair grid over de plattegrond van het terrein en via dit grid kan de virtuele wandelaar in sprongen van vijftig meter, het hele terrein verkennen. Daarbij komt deze steeds een combinatie tegen van eigentijds beeld van fotograaf Theo Bos en historisch beeldmateriaal uit verschillende militaire bronnen.

De meest verassende eigenschap van het experiment is dat de fotografische registratie zich niet beperkt tot de historische en hedendaagse dimensie, maar zich uitstrekt tot in de toekomst. Het programma nodigt uit tot een eigenzinnige ontdekkingstocht door het kazerneterrein en haar toekomst, een tocht waarbij zowel de richting als de uitkomst door de gebruikers zélf bepaald kan worden.

“Bos is er met zijn zwerftochten over het kazerneterrein in geslaagd verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden.” - Trouw

In het programma kan de gebruiker een eigen verzameling aanleggen. Zo ontstaat er steeds opnieuw een uniek en persoonsgebonden fotodocument: The Perfect Picture. Onder andere de toenmalige staatssecretaris voor defensie J. Gmelich Meijling legde op de cd-rom een eigen beeldverzameling vast.

Tuesday Multimedia was verantwoordelijk voor productie, programmering en het interactie-ontwerp. Daarnaast was Tuesday uitgever van de cd-rom.
Op de cd-rom begeleidende essays van onder andere Ole Bouman, Hans Steketee en Bas Vroege. De typografie op de cd-rom werd verzorgd door Hein Eberson.

Meer lezen over het project

Stratego in de kazerne’ – Trouw, 4 april 1998