Herbestemming Noord-Holland | Tuesday Multimedia

Voor onze opdrachtgever Kunst en Cultuur Noord-Holland ontwikkelde Tuesday Multimedia de site Herbestemming Noord-Holland. De website stimuleert enerzijds het hergebruik van gebouwd erfgoed in Noord-Holland en gaat zo leegstand en verval tegen. Anderzijds brengt de site de dialoog tot stand tussen eigenaren, experts, creatieven en bewoners over potentiele nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen.