In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontwierp Tuesday een speciale verzamelmap voor documenten in het kader van de Buitenlands Beleid Belicht.

Map Buitenlands Beleid Belicht

Door Nederlands deelname aan de Europese integratie en de toenemende globalisering neemt het belang van goede internationale contacten en betrekkingen op vele gebieden toe en daarmee ook het belang van het buitenlandse beleid. Bij dit beleid gaat het om zaken als vrede en veiligheid, Europese integratie, ontwikkelingssamenwerking, de internationale rechtsorde en de belangen van Nederlanders in het buitenland.
De in de map verzamalede documenten geven een toelichting op het Nederlandse beleid.