Contactpunt voor Kunst en Vormgeving Noord-Holland

Voor Kunst en Cultuur Noord-Holland (KCNH) ontwierp Tuesday een flyer voor het contactpunt van "Kunst en Vormgeving Noord-Holland".

Het contactpunt richtte zich op activiteiten die bijdragen aan de vergroting van de publieke belangstelling voor beeldende kunst en vormgeving, het versterken van de relatie tussen aanbod en afname op dat gebied en het versterken van de infrastructuur van beeldende kunst en vormgeving.

De gerealiseerde projecten stimuleerde creatief of cultureel ondernemerschap, het uitwisselen van kennis en ervaring van beeldend kunstenaars en vormgevers met vakgenoten. Zij betroffen projecten die zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen tussen beeldend kunstenaars en vormgevers onderling en met sectoren daarbuiten, zoals onderwijs, overheid en het bedrijfsleven.

Contactpunt voor Kunst en Vormgeving Noord-Holland