De Toekomstige Stad
De Toekomstige Stad
De Toekomstige Stad
De Toekomstige Stad
De Toekomstige Stad
De Toekomstige Stad
De Toekomstige Stad

De stad is een complex geheel: sociologisch, stedenbouwkundig, economisch, historisch, demografisch. En daarbij is zij voortdurend in beweging. De gemeente ’s-Hertogenbosch hield in 1998 diverse informatieavonden over de stad en haar ontwikkeling.

Eind jaren negentig wilde de gemeente een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van een deel van het centrum, waaronder aan het terugdringen van autoverkeer ten gunste van voetgangers, en aan een betere inpassing van het busvervoer. De gemeente verkende daarvoor verschillende zaken waaronder: functionele ontwikkelingen in de binnenstad, veranderingen in het bezoek- en bestedingsgedrag van de consument en het economisch functioneren van de detailhandel, mobiliteit en manier van vervoer, leisure, bestedingen en verblijfsduur.

Tuesday bracht voor de gemeente een aantal aan de stad gerelateerde issues in beeld: ruimte, individu, natuur, grenzen, toekomst. De beelden werden op grote schermen geprojecteerd.