Website van De Gruyter Fabriek

In opdracht van De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) ontwikkelde Tuesday de website van De Gruyter Fabriek. De fabriek werd destijds gerenoveerd en in oude glorie hersteld om de grootste bundeling van creatieve ondernemers en kunstenaars in Brabant te worden.

De website werd uitgevoerd in het gebruiksvriendelijke Spanz content management systeem van Tuesday en was voorzien van een uitgebreid overzicht van aanbod, huurders, historie en plannen. Er konden mededelingen of oproepen onder de aandacht gebracht worden op het prikbord.

Studio Kluif verzorgde naast de huisstijl van het vernieuwde complex, het basisontwerp van de website.

De Gruyter Fabriek

Het industriële, monumentale erfgoed (totaal 55.000 m2 waarvan de hedendaagse Gruyter Fabriek 35.000 m2 beslaat) biedt onderdak aan ruim 200 bedrijven. Dagelijks zijn er tussen de 1.000 en 1.250 mensen werkzaam.
Tot eind jaren ’70 van de vorige eeuw was dit de locatie van grootgrutter De Gruyter. Vanaf de jaren dertig werd er een enorm fabriekscomplex gerealiseerd. Na de ondergang van het concern vestigden zich er vele kunstenaars en andere artistiekelingen en groeide het uit tot de ‘creatieve hotspot’ dat het gebouw nu is.

BIM

De Bossche Investerings Maatschappij is één van de grootste spelers op de Bossche markt van bedrijfsonroerend goed en tevens één van de oudste publieke investeringsmaatschappijen. Met verschillende locaties in ’s-Hertogenbosch in hun portefeuille hebben ze passende huisvesting voor zowel de startende, groeiende als gevestigde ondernemer. Daarnaast brengt de BIM ondernemers samen en stimuleren de economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch en regio.