Beloofd Land

Beloofd Land

In opdracht van Cultuurcompagnie Noord-Holland ontwikkelde Tuesday de website Beloofd Land. Beloofd Land was een kunst- en erfgoedprogramma in de Wieringermeer opgezet door diverse culturele instellingen uit Noord-Holland.
De Wieringermeer, in 1930 veroverd op de zee, is de enige echte Zuiderzeepolder in Nederland. De drooglegging maakte deel uit van de Zuiderzeewerken. Het programma Beloofd Land besteedde aandacht aan het verleden en het heden van de polder en betrok de bewoners en scholen bij het denken over belangrijke toekomstige ontwikkelingen.

De website bevatte een rijke documentatie met verhalen, geschiedenis en beeldmateriaal van de polder. Er was interactie mogelijk in het gastenboek en de output van het programma van o.a. basisscholen, zoals verhalen, herinneringen en gedichten, werden uitgelicht op de website van Beloofd Land.

Beloofd Land