18 mei 2020

In opdracht van Pier K heeft Tuesday de website van Kunst en Cultuur op school (KCOS) volledig vernieuwd. Tuesday heeft de website visueel herontworpen en functioneel aangepast. Daarnaast is gewerkt aan de doorontwikkeling van de functionaliteiten van de Projectenbank Cultuureducatie. Er is vooral gekeken naar gebruiksvriendelijkheid en leesbaarheid. Scholen kunnen nu nog beter grasduinen door het uitgebreide aanbod, zelf verlanglijsten samenstellen en deze e-mailen. De website bevat daarnaast verbeterde zoekfilters. De KCOS-website wordt al sinds 2011 functioneel beheerd door Tuesday.

Kunst en Cultuur voor het onderwijs in Haarlemmermeer.
Kunst en Cultuur op School is dé plek voor expertise en onafhankelijke bemiddeling op het gebied van kunst- en cultuureducatie in Haarlemmermeer. De projectleiders van Kunst en Cultuur op School ondersteunen en adviseren de gemeente, scholen en aanbieders op het gebied van beleidsvorming en ontwikkelingen op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Met Kunst en Cultuur op School worden 22.000 leerlingen op 75 scholen bereikt door meer dan 100 aanbieders. Zowel primair als voortgezet onderwijs kunnen terecht op de website voor advies op het gebied van kunst en cultuur op school en voor programma’s en projecten op maat.

Samenstellen jaarprogramma cultuureducatie
De website kunstencultuuropschool.nl is het knooppunt voor scholen, aanbieders van cultuuronderwijs en de gemeente. Via de website presenteren aanbieders zich en blijven scholen en schoolbesturen op de hoogte van ontwikkelingen en nieuws op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de Haarlemmermeer en daarbuiten. In de website komen vraag een aanbod samen en kunnen scholen eenvoudig hun cultuurprogramma voor het lopende schooljaar samenstellen en inkopen. Aanbieders voeren zélf hun programma in.