5 februari 2020

Van de werkvloer naar de bestuurskamer en van individueel idee naar oplossingen voor iedereen; in 2020 start het project Van de Vloer. Een project dat inzicht en oefening biedt in het kansrijk verder brengen van ideeën van de werkvloer in zorg en welzijn. Utrechtzorg faciliteert het proces van 'bottom-up innovatie' en nodigt organisaties uit om deel te nemen en samen behoud, innovatie én samenwerking in de zorg en welzijn te stimuleren.
Tuesday ontwikkelde in nauw overleg met Utrechtzorg opzet en ontwerp van de website. Daarnaast is Tuesday verantwoordelijk voor hosting en de technische realisatie van de website inclusief de koppeling met de backoffice van Utrechtzorg.

Utrechtzorg is de arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. Samen met ruim 80 aangesloten werkgevers zet zij zich in voor een gezonde regionale arbeidsmarkt waarin alle zorg- en welzijnsorganisaties beschikken over voldoende en bekwaam personeel, nu en in de toekomst.

Illustratie: De Zaak P - Utrecht
Naar de website: oplossingenvandevloer.nl.