30 april 2019


Tuesday Multimedia is door RegioPlus gevraagd om een conceptuele- en ontwerpverkenning uit te voeren voor een gebruiksvriendelijke en informatieve loopbaanportal voor zorg & welzijn. De portal moet kunnen aansluiten bij een door het ministerie van VWS te ontwikkelen landelijke campagne gericht op het terugdringen van het groeiende personeelstekort in de zorg.

Tuesday tradt in het korte maar zeer effectieve proces op als aanjager, ontwerper, meedenker, begroter, klankbord, planner.

Regioplus
RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. In zorg en welzijn is een structureel tekort op de arbeidsmarkt. Samen met een landelijke campagne kan de loopbaanportal bijdragen aan het invullen van naar schatting op termijn 100.000 vacatures.

Duurzame inzet digitale assets
De portal richt zich op informatie van en oriëntatie door verschillende doelgroepen. De bezoekers van de portal worden op basis van hun 'profiel' in heldere stappen naar antwoorden, doorverwijzingen, coachingstrajecten, informatiedagen, stage-mogelijkheden, opleidingsmogelijkheden, vacatures, etc. gevoerd.
Na een eerste verkenning van de landelijke loopbaanportal blijkt het heel goed mogelijk om reeds beschikbare informatie en praktijken slim te koppelen en opnieuw in te delen. De portal sluit in eerste instantie aan bij een landelijke campagne van de overheid maar is voor veel langere tijd inzetbaar en in de tijd aan te passen aan wensen van verschillende regio's.
De responsive portal biedt aan verschillende doelgroepen gemakkelijke ingangen om snel de bij hun profiel of scenario passende informatie te vinden. Locatie (van zowel bezoeker als aanbieders, opleiders of bijvoorbeeld events) is een belangrijk eerste handvat voor de bezoeker van de landelijke portal om tot resultaat te komen.

Sturen op conversie
De portal is heel praktisch gericht en stuurt door verschillende intelligente combinaties van aanbod op conversie/doorverwijzing naar de werkgevers, coaches en/of opleidingen. De portal beschikt over verschillende koppelingen met het landelijke werkveldbrede vacature-aanbod, zoals in het eerder door Tuesday gerealiseerde zorgtopbanen.nl