30 mei 2016

Voor Cultuurcompagnie in Alkmaar ontwikkelde Tuesday het Platform Cultuur en Ruimte. Het platform toont relevante onderwerpen en voorbeelden op het gebied van Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ordening. Het platform is een digitale ontmoetingsplek voor wethouders en ambtenaren, ontwikkelaars, erfgoedexperts en ontwerpers. De focus ligt op Noord-Holland. Doel is kennisdeling op het gebied van vragen en opgaven op het snijvlak van Cultuurhistorie en Ruimtelijke Ordening. Tot de gebruikers behoren onder andere Mooi Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en andere professionals. Het platfrom draagt er zo toe bij dat cultuurhistorie beter wordt geborgd in ruimtelijke ordeningsopgaven.

De website
De website biedt naast standaard redactionele mogelijkheden onder andere: veelgestelde vragen, portfolio ('inspiratie'), blog, een uitgebreid archief van beleidsmaatregelen en handreikingen. Bijzonder is dat de website belangrijke onderdelen zoals het Portfolio en de Veelgestelde vragen deelt met de corporate website van Cultuurcompagnie Noord-Holland.

Logo
Tuesday ontwikkelde zowelde website als het logo. Het logo is geïnspireerd op de geometrische dakornamenten van de voor het Noord-Hollandse landschap zo beeldbepalende stolpboerderij.


Meer informatie
platformcultuurenruimte.nl