29 maart 2017

Tuesday ontwikkelt voor Hart-Haarlem de nieuwe website met cursussen (Cultuur in Vrije Tijd) en cultuureducatie (Cultuur in School). De website speelt een belangrijke rol in de communicatie van Hart Haarlem.

De website geeft informatie, presenteert en profileert Hart, maakt het cultuureducatie-aanbod toegankelijk voor scholen en is daarbij de belangrijkste plaats voor het aanbod op het gebied van amateurkunstbeoefening / cultuur in vrije tijd. De responsive website is vanzelfsprekend geschikt voor desktop, tablets én smartphones. Tuesday begeleidt Hart Haarlem bij de functionele uitwerking, de aansturing van de ontwerper en het strategisch advies met betrekking tot de Projectenbank Cultuureducatie en SEO.
Tuesday zorgt tevens voor klimaatneutrale hosting, backups, 24/7 monitoring en onderhoud van de website en modules.

Hart Haarlem
Hart Haarlem is het centrum voor amateurkunst en cultuureducatie in Haarlem. Hart kent drie pijlers: Cultuur in School (cultuureducatie), Cultuur in Vrije Tijd (cursusaanbod) en Thuis bij Hart (verhuur van ruimten). De nadruk ligt de komende jaren vooral op cultuureducatie.
In de nieuwe opzet van Hart speelt de verhuur van ruimten aan (externe) docenten daarnaast een belangrijke rol. De nieuwe website bevat al het cursusaanbod van de verschillende docenten en verwijst voor inschrijven op het cursusaanbod door naar de eigen websites van de docenten. De administratie en cursistenregistratie wordt centraal door Hart beheerd.

Cultuureducatie
Hart Haarlem maakt gebruik van de door Tuesday ontwikkelde Projectenbank Cultuureducatie.
In de Projectenbank komen het complete cultuureducatie-aanbod (projecten en pakketten | cultuurkeus en cultuurmenu), de afnemers (scholen) en de aanbieders (Hart en/of derden) aan bod. Het aanbod is via de website te raadplegen. Scholen (of icc-ers) hebben een eigen inlog om het aanbod te reserveren in een Jaarprogramma. De website koppelt de stamgegevens van het aanbod samen met de inschrijvingen met Navision / Microsoft Dynamics (Abecon Course). In een vervolgfase wordt de projectenbank/jaarprogramma mogelijk uitgebreid met de subsidiemodule.

Website functionaliteit
Hart beheert zelf de nieuwe website. Het beheer voorziet in een redactioneel gedeelte (met standaardfunctionaliteit zoals het beheer van teksten, afbeeldingen, nieuws, downloads, sitebrede zoekfunctie, SEO), een formulier-editor waarmee Hart zelf formulieren kan bouwen. In de website en het cms zijn diverse koppelingen met sociale media mogelijk. Tot slot beheert Hart de cursusmodule waarin het Cultuur in Vrije Tijd aanbod, de bijbehorende docenten én inschrijvingen op cursussen zijn opgenomen.

Meer informatie: www.hart-haarlem.nl