8 maart 2022

Een van de krachtige modules in het Tuesday-cms is de meertalige UIT-agenda.
Op verzoek van Corrosia in Almere is de agenda-module uitgebreid met het bekende Kijkwijzer-classificatiesysteem. Met de classificatie kan Corrosia duidelijk aangeven of een film schadelijk kan zijn voor kinderen met daarbij de reden van het advies of de karakterisering van de film.

Over Kijkwijzer
Op bijna alle audiovisuele producten die in Nederland worden aangeboden wordt Kijkwijzer toegepast, van televisieprogramma’s en bioscoopfilms tot films op dvd. Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.
De leeftijdsaanduiding van Kijkwijzer betekent niet dat een televisieprogramma of film ook zonder meer geschikt is voor kinderen vanaf die leeftijd. Daarover doet Kijkwijzer geen uitspraak. Kijkwijzer stelt dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor wat hun kinderen mogen zien, maar in de publiek ruimte - waaronder bioscopen - heeft de overheid een wettelijke bepaling verbonden aan de Kijkwijzer leeftijden.
Voor games is er het PEGI systeem (Pan European Game Information). PEGI lijkt erg op Kijkwijzer en waarschuwt ook tot welke leeftijd een game mogelijk schadelijk kan zijn.
De Stichting Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is verantwoordelijk voor het Kijkwijzer-classificatiesysteem.
Sinds 2020 geldt het systeem ook in België, waarbij het in het Frans en Duits wordt aangeduid als "Cinecheck".

Meer informatie: Kijkwijzer PEGI  
Project-website: Corrosia - Almere
CMS module UIT-agenda