5 februari 2023

Hart is een belangrijke culturele ontmoetingsplaats en cultuur-educatief kenniscentrum in Haarlem. Hart zet zich samen met partners in om culturele en creatieve ontwikkeling voor alle inwoners van de regio Zuid-Kennemerland mogelijk te maken. Hart zorgt voor een omgeving waarin cultuur vanzelfsprekend is en talentontwikkeling voor iedereen toegankelijk. Door een veranderend cultuurlandschap was het nodig om de succesvolle site anders te structureren en de vormgeving door te ontwikkelen.

Verschillende krachtige modules
Hart bedient een breed scala aan betrokkenen: docenten en externe partijen die ruimtes huren, scholen in primair en secundair onderwijs die cultuureducatie-producten afnemen, inwoners van Haarlem die zich kunnen inschrijven voor lessen en cursussen in alle kunstdisciplines, ... Daarbij is Hart spin-in-het-web voor cultuurparticipatie in de wijken. Voor al deze top-taken maakt Hart gebruik van slimme door Tuesday ontwikkelde software-modules en tools.

Rol Tuesday
Tuesday zorgde voor de doorontwikkeling en adviseerde en ondersteunde Hart samen met SDIM bij het vaststellen van de nieuwe opzet en structurering van de website. Daarnaast is Tuesday verantwoordelijk voor hosting en onderhoud.

Bezoek de website