29 januari

Door de krapte op de vastgoedmarkt is ook zorgvastgoed in de regio Amsterdam de laatste jaren sterk in prijs gestegen. Gevolg is dat het voor zorgaanbieders in de regio steeds moeilijker wordt om een geschikte en betaalbare plek te vinden of om uit te breiden. Daarbij is een deel van het vastgoed aan modernisering toe en tegelijk neemt de vraag naar zorgvastgoed toe door onder andere de demografische trend van een dubbele vergrijzingsgolf. Een slim matchingplatform geeft zorgaanbieders de regie terug.

Zorgvastgoed applicatie
In opdracht van Sigra ontwikkelt Tuesday een applicatie voor zorgvastgoed waarbij de vraag naar en aanbod van zorgvastgoed worden samengebracht. Zorgvastgoed is vastgoed dat is ontwikkeld of geschikt gemaakt voor de zorgsector. Het omvat gebouwen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, (huisartsen-)praktijken en andere zorggerelateerde faciliteiten. Het platform geeft zorgaanbieders de mogelijkheid om de verdeling van zorg- en welzijnsvastgoed in Amsterdam zelf in regie te nemen en te houden. Doel is het toegankelijk maken en beheren van actueel vraag en aanbod op het gebied van zorg-maatschappelijk vastgoed en het waar mogelijk geautomatiseerd samenbrengen (matchen) ervan.

Verbetering samenwerking
Het digitale platform bevordert zo transparantie op de markt van vraag en aanbod van zorgvastgoed en het vereenvoudigt de samenwerking en uitwisseling tussen zorgvastgoed-professionals in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Het platform is primair bedoeld voor zorgorganisaties aangesloten bij Sigra. Daarnaast kunnen woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en (onder voorwaarden) ook commerciële partijen en niet bij Sigra aangesloten instellingen gebruik maken van het platform.

Ontwikkelstraat
Het digitale platform wordt door Tuesday op maat ontwikkeld in de eigen Tuesday-ontwikkelstraat. Hierdoor ontstaat in een beperkt aantal iteraties een consistente en zeer hoogwaardige applicatie met bijbehorende website. Extra aandacht wordt gegeven aan gebruiksvriendelijkheid en AVG. Het beheer van de vastgoed-applicatie is volledig in handen van Sigra. Aangesloten zorgorganisaties kunnen eenvoudig inloggen en hun eigen vraag en aanbod beheren. Een slimme matching-module brengt vraag en aanbod samen en stelt deelnemers snel en efficiënt op de hoogte.

Naar de Zorgvastgoed Amsterdam website.

Meer weten?