Voor aanbieders en scholen in het Primair en Voortgezet onderwijs ontwikkelde Tuesday de Projectenbank Cultuureducatie. De Projectenbank is voor scholen een onmisbare online tool bij het samenstellen van hun jaarprogramma op het gebied van cultuureducatie.
De volledig webbased Projectenbank brengt alle belangrijke spelers in de cultuureducatieketen samen: provincie (beleid), gemeenten (beleid, kwaliteitsbewaking en geldstromen), scholen (docenten en leerlingen) en aanbieders (markt).

Cultuureducatie: Vincent van Gogh en tentoonstellingsbezoek

Vraaggestuurd
In de Projectenbank is al het relevante aanbod op het gebied van cultuureducatie verzameld. Geselecteerde aanbieders beheren in de Projectenbank hun eigen aanbod. Scholen stellen hun jaarprogramma op door eenvoudig in het aanbod te shoppen. Intelligente tools maken de – vaak complexe – kosten voor scholen transparant en helder. Het aanbod kan op provinciaal, regionaal en/of gemeentelijk niveau worden gepresenteerd.

Aanbod ook voor nascholing en het team
Naast het aanbod gericht op leerlingen kan ook aanbod gericht op nascholing of het team worden opgenomen. Zo ontstaat voor de school één compact overzicht van afgenomen aanbod dat door de jaren heen gevolgd kan worden.

De Projectenbank vernieuwt, versnelt en verbetert de werkwijze van de deelnemers, draagt bij aan een kwalitatief beter cultuuronderwijs en brengt partijen op een voorheen ongekende manier samen.

Cultuurpunten
Als uitbreiding op de Projectenbank zijn de Cultuurpunten ontwikkeld: regionale en gemeentelijk punten in de provincie die weliswaar redactioneel zelfstandig zijn maar toch gebruik maken van één centrale database en technisch gefaciliteerd worden vanuit één aansturende organisatie.

Het jaarprogramma maakt de Projectenbank bijzonder. Het functioneert als een geheugen voor de scholen.

Josien Paulides - Fonds Cultuurparticipatie

Cultuureducatie: Kijken Proeven Doen

Subsidiemodule
Omdat in de Projectenbank per school de leerlingenaantallen én de prijzen van het afgenomen aanbod bekend zijn, biedt dit niet alleen een slim kostenoverzicht voor de school maar is het optioneel ook de perfecte basis voor een workflow waarin subsidie kan worden aangevraagd door de school én verleend door een gemeente. Ook (vaak jaarlijks wisselende) zaken als vervoer en de eigen bijdrage kunnen in de slimme rekenmodule worden opgenomen.

Van raadplegen tot jaarprogramma

De Projectenbank kan op verschillende manieren worden gebruikt:
- scholen gebruiken de Projectenbank alleen voor het raadplegen van het cultuureducatie-aanbod,
- scholen raadplegen het aanbod én zij leggen het afgenomen aanbod vast in een jaarprogramma,
- scholen raadplegen en gebruiken het jaarprogramma waarbij de gemeentelijke subsidies en zaken als vervoer volledig online worden afgehandeld.
Het is mogelijk om cultuurmenu's (soms ook wel routes of pakketten genoemd) te gebruiken, om vrij te 'shoppen' in het aanbod én om een combinatie van beide te gebruiken.

Voordelen voor aanbieders
Ook voor de aanbieders bieden de tools handige en slimme opties zoals exportmogelijkheden en een schoolplanner. De tools kunnen zonodig op verschillende manieren worden gekoppeld aan bestaande backend-systemen.

De Projectenbank en de kennisdossiers bieden de perfecte instrumenten om ons doel, De School Centraal, steeds opnieuw waar te maken.

Jan Wietse Fokkema - Pier K Hoofddorp

Kernpunten

 • Zowel de aanbieders als de scholen kunnen zelf inloggen en eigen gegevens beheren.
 • Scholen kunnen: a) het proces, b) het aanbod en c) de aanbieder online evalueren.
 • Met het jaarprogramma krijgen scholen inzicht in het afgenomen aanbod door de jaren heen.
 • In het jaarprogramma kan ter borging ook het beleidsplan voor een periode worden opgeslagen.
 • Het aanbod kan worden verrijkt met afbeeldingen, video, geluid en bijlagen.
 • Ook al wordt er niet direct afgerekend: door een slimme rekenmodule weten scholen precies hoeveel zij hebben uitgegeven of hoeveel zij nog kunnen uitgeven.
 • De opdrachtgever kan de workflow beheren en van commentaar aan de school voorzien.
 • Tot de basisfunctionaliteit behoort een API (Application Programming Interface) op de database. Met de API kunnen derde partijen of externe ontwikkelaars de data inzetten voor nieuwe toepassingen terwijl u zelf over de data blijft beschikken.
 • De Projectenbank voorziet in een ruim aantal rapportages en mogelijkheden om de rapportages te exporteren (in Excel formaat).
 • De Projectenbank heeft op alle niveaus ijzersterke zoekmogelijkheden.
 • De Projectenbank is volledig responsive (juiste weergave op desktop, tablet en mobiel).
 • De Projectenbank kan eenvoudig worden worden aangevuld met artikelen, een kennisbank, prikbord, zelf te beheren formulieren, etc.
 • Tuesday kan het hele traject in huis verzorgen: van ontwerp tot uitvoering en van advisering tot promotiepakket voor de scholen.

Gemakkelijk uit te breiden

Cultuurprimair & Cultuurindeklas

De Projectenbank Cultuureducatie is heel goed uit te breiden met verschillende krachtige webfuncties. Het uitgebreide Kenniscentrum is uitermate geschikt voor het borgen en gebruiksvriendelijk ontsluiten van gerelateerde kennis. De Formulier-editor stelt je in staat om snel en eenvoudig interactieve formulieren in je website te plaatsen. En natuurlijk zijn er allerlei krachtige standaardmodules zoals: Agenda, Nieuws, Contactformulier, Routebeschrijving, etc.

Grip op Cultuur

Grip op Cultuur

Wat verstaan we onder cultuur en hoe komt het aan bod in het onderwijs? Kunst is meer dan ‘ik vind het wel leuk’ of ‘ik houd niet van blauw’. De activiteiten in de Projectenbank Cultuureducatie kunnen methodisch worden geclassificeerd. Deze classificatie sluit voor een groot deel aan bij wetenschappelijke standaarden op het gebied van cultuureducatie (Cultuur in de Spiegel) ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen. Met de tools van de Projectenbank Cultuureducatie krijgen scholen meer grip op cultuur. En met de tools krijgen de scholen meer inzicht in de eigen beslissingen die ze door de jaren heen hebben gemaakt.

Digitaal Planbord

Cultuureducatie: plannen wordt simpel met het planbord voor scholen en aanbieders

Nieuw in de doorontwikkeling van de Projectenbank Cultuureducatie is het Planbord.
Het plannen van activiteiten voor en met scholen is een tijdrovend en complex proces dat vaak met de hand wordt gedaan in verschillende bestanden. Het digitale planbord draait de manier van plannen van een agenda om. Met het digitale planbord is er maar één planning. Deze planning is overal en altijd up-to-date. De software werkt wijzigingen voor iedereen automatisch bij. Zo voorkom je fouten en het verlies van kostbare uren.

Het concept van een planbord is eenvoudig. Het is heel visueel en iedereen begrijpt meteen hoe het werkt. Plannen is simpelweg het slepen van een school of een groep of bijvoorbeeld een activiteit of docent. In één oogopslag zie je waar een school mee bezig is of ziet de aanbieder welke scholen wanneer een activiteit afnemen.
Het digitale planbord neemt het concept van het ouderwetse planbord en voegt daar alle voordelen van de laatste digitale technologieën aan toe. Zo heb je de mogelijkheid om snel te schakelen. Het planbord draait op elke computer en kan op een groot scherm afgebeeld worden. Het planbord is online. Er kan dus vanuit meerdere locaties aan dezelfde planning worden gewerkt.

In het planbord staat bij iedere activiteit de status en de bezettingsgegevens. Er gebeurt altijd wel iets. Een afspraak wordt gewijzigd, apparatuur raakt defect of een docent wordt ziek. De planning aanpassen in het digitale planbord doe je door het slepen van een blokje, zoals in het ouderwetse planbord. Met de agendakoppeling kunnen scholen en aanbieders activiteiten eenvoudig doorzetten en integreren in bijvoorbeeld Google Calender. In het planbord zijn alle Nederlandse feestdagen automatisch geblokt. Processen worden zo gestroomlijnd en geautomatiseerd. Er blijft altijd ruimte voor persoonlijk maatwerk. Voor alle scholen en aanbieders wordt een communicatielogboek bijgehouden.