Amteurkunst: profielen en werkoverzichten door amateur beoefenaars
Terug naar Cases

Tuesday ontwikkelde de Cultuurcentrale: een webplatform voor amateurkunst. Het platform biedt plaats aan amateurkunstenaars én aan aanbieders op het gebied van amateurkunst - van muziekschool tot individueel docent. Beoefenaars van diverse disciplines kunnen zichzelf presenteren en met mede-beoefenaars in contact komen.
Opdrachtgevers voor het platform zijn provincies of gemeenten.

Het Cultuurcentrale platform is toegankelijk, kleurrijk, positief en divers. Het bevordert de kwaliteit en spreiding van cultuuruitingen.
Het brede ‘kunst in vrije tijd’-aanbod in een provincie, regio of gemeente komt overzichtelijk, helder en aantrekkelijk in beeld en is gemakkelijk te doorzoeken. Inwoners vinden op de site snel aanbieders van cursussen en cultuuraanbod voor zowel jong als oud.
Het platform bevordert de cultuur-participatiegraad van inwoners, zowel individueel als collectief. De website is een mooi startpunt voor community arts, ook wel sociaal-artistieke praktijk of participatieve kunst genoemd.

Wat is nou het leven zonder kunst & cultuur?

Clairy Polak

Voor amateur kunstbeoefenaars

In Nederland houdt een zeer grote groep mensen zich bezig met diverse vormen van kunstbeoefening.
Voor amateurkunstbeoefenaars bevat de website o.a.:

 • een agenda voor producties, tentoonstellingen, voorstellingen, festivals en jongerencultuur, georganiseerd door amateurkunstenaars of amateurkunst-organisaties
 • een bewezen podium om eigen uitingen gratis te presenteren en promoten
 • de mogelijkheid om met andere beoefenaars in contact te komen
 • een helder, aantrekkelijk en breed overzicht van voorzieningen en aanbieders voor cultuurbeoefenaars
 • het overzicht toont ook vergelijkbare aanbieders in de buurt
 • zeer goede vindbaarheid in Google (SEO)
 • goede koppelingen met sociale media

De presentatie van de beoefenaars gebeurt op basis van het aantal views en de actualiteit van de gegevens. Actieve deelname aan het platform wordt zo gestimuleerd en beloond.

Circa de helft van de bevolking van 6 jaar en ouder, dat zijn circa 7,5 miljoen mensen, beoefent (soms of vaker) in de vrije tijd een kunstdiscipline.

bron: Sociaal Cultureel Planbureau

Voor cultuuraanbieders

Nederland kent een rijke diversiteit aan aanbieders: muziekkorpsen, vocale ensembles, instrumentale ensembles, theatergroepen, muziektheater- en dansgroepen, groepen voor beeldende kunst en vormgeving, groepen voor audiovisuele kunst ... maar er zijn ook individuele aanbieders (zzp-docenten) in alle denkbare disciplines.

Grenzen tussen amateur en professional zijn niet altijd scherp te trekken.

De cultuurcentrale website geeft aanbieders de mogelijkheid om:

 • zich professioneel en aantrekkelijk te presenteren
 • zeer goed gevonden te worden zowel binnen de website als via zoekmachines (SEO) of sociale media
 • gebruik te maken van een agenda
 • oproepen te plaatsen (bijv. ledenwerving)
 • in contact te komen met overige aanbieders

De presentatie van de aanbieders gebeurt op basis van het aantal views en de actualiteit van de ingevoerde gegevens. Actieve deelname aan het platform wordt zo gestimuleerd en beloond.

Meedoen is de kunst

bron: Raad voor Cultuur

Voor gemeenten

De mogelijkheid van cultuurparticipatie draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente.
Daarbij: amateurkunst verbindt inwoners en biedt de mogelijkheid om creatief talent te ontwikkelen en zich te presenteren.
Er is een grote differentiatie in ambitie, professionaliteit en disciplines. Dit geldt voor zowel beoefenaars als aanbieders. Een website die daarin structuur en overzicht brengt is een grote aanwinst voor zowel beoefenaars, ouders/begeleiders als aanbieders.

Met een eigen portalpagina in de cultuurcentrale website faciliteert een gemeente:

 • een helder, aantrekkelijk, breed en eenvoudig doorzoekbaar overzicht van voorzieningen en aanbieders in de betreffende gemeente
 • een overzichtelijk en goed vindbaar lokaal activiteitenprogramma
 • een veilig platform voor cultuurbeoefenaars - van jong tot oud - om zichzelf en hun werk, gratis, te presenteren en promoten
 • de mogelijkheid voor lokale cultuurbeoefenaars én aanbieders om met elkaar in contact te komen

 

Creativiteit is een noodzakelijke vaardigheid in de 21e eeuw

Sir Ken Robinson